phone mail more_horiz
Budapestpszichológia Logo
 
https://budapestpszichologia.hu/images/articles/23/minden-amit-tudni-erdemes-a-szemelyisegzavarokrol.jpg

Minden, amit a személyiségzavarokról tudni érdemes

A személyiségzavar szó hallatán sokakban valami ijesztő kép jelenik meg egy pszichiátriai ápoltról, aki két nyugtató injekció hatása alatt kényszerzubbonyban tölti az idejét egy zárt osztályon. A személyiségzavar egy komoly diagnosztikai kórkép, de a fentebb említett példánál sokkal árnyaltabb és korántsem ilyen szélsőséges.

A személyiségzavarok esetén olyan személyiségjegyek jelennek meg tünetként, melyek minden embernél jelen vannak, emiatt sokan tévesen diagnosztizálják magukat egy bizonyos személyiségzavarral. Az eltérés abban figyelhető meg, hogy zavar esetén egyes tulajdonságok vagy fokozott mértékben vannak jelen, vagy éppen hogy nem jelennek meg egyáltalán, illetve más tulajdonságokkal együtt alkotják egy pszichés zavar tüneti képét.

A következőkben az általános személyiségzavar diagnózist fogjuk bemutatni, mely az összes személyiségzavarra vonatkozik. Utána pedig a különböző személyiségzavarokról fogunk bemutatni egy átfogó képet.

Az általános személyiségzavar

A diagnózist akkor lehet felállítani, ha tünetek között megjelennek az alábbiak:

A személy belső élményként és viselkedési szinten olyan tartósan fennálló, mindent átható mintázatot mutat, mely jelentősen eltér a személy saját kultúrájának elvárásaitól. Kezdete a kamaszkorra vagy a fiatal felnőttkorra vezethető vissza.

Ezek 2 vagy több területen megjelennek az alábbiak közül:

 • Saját maga, mások és az események észlelésének és értelmezésének módja.
 • Az érzelmi reakciók tartománya, intenzitása, labilitása és helyénvalósága.
 • Másokkal való kapcsolatokban, személyközi helyzetekben.
 • Érzéseinek, viselkedésének a kontrollálásában.

A tartósan fennálló mintázat rugalmatlan és áthatja a társas helyzeteket, mely jelentős szenvedést okoz a személynek és/vagy a környezetének, valamint társas és munkahelyi területek működésének károsodását okozza.

Személyiségzavar diagnózist csak 18 éven felüli személynek lehet adni. A személyiségzavaroknak 3 fő csoportja van.

Egy külön álló narancssárga legodarabka.

A-csoport személyiségzavar - excentrikusok, különcök

Ebben a csoportban azok a személyiségzavarok találhatók, melyekben a szokatlan, különc viselkedés jellemző. Az alábbi személyiségzavarok tartoznak ebbe a csoportba:

Paranoid személyiségzavar

Fiatal felnőttkortól kezdve több, különféle helyzetben megnyilvánuló mindent átható bizalmatlanság és gyanakvás figyelhető meg másokkal szemben. Emiatt mások szándékait és motívumait rosszindulatúnak értelmezi, amit az alábbiak közül 4 vagy több tünet jelez:

 • Gyanakszik, hogy mások kihasználják, ártanak neki vagy becsapják.
 • Gyakran indokolatlanul kételkedik barátai vagy ismerősei megbízhatóságában.
 • Nehezen bízik meg másokban. Indokolatlanul tart attól, hogy felhasználják ellene a kapott információkat.
 • A pozitív megjegyzéseknek vagy eseményeknek is rejtett becsmérlő, fenyegető üzeneteket tulajdonít.
 • Nem bocsátja meg a sértéseket, sérelmeket, mellőzéseket.
 • Olyan támadásokat érzékel, melyek mások számára nem nyilvánvalóak és ezekre gyorsan, haraggal vagy ellentámadással reagál.
 • Rendszeresen ok nélkül aggódik partnere hűtlensége miatt.

Tobbi információkat a zavarrot ebben az írásunkban találhatsz.

Szkizoid személyiségzavar

Fiatal felnőttkortól kezdve több különböző helyzetben megjelenik a társas kapcsolatoktól való elidegenedés, elzárkózás. Érzelmei kifejezésére csekély mértékben képes. Az alábbi tünetek közül 4 vagy többnek kell jelen lenni a diagnózishoz.

 • Nem vágyik közeli kapcsolatokra és nem is élvezi azokat.
 • Szinte állandóan magányos tevékenységeket választ.
 • Vagy nincs, vagy csekély mértékű a szexuális érdeklődése.
 • Csak kevés tevékenység végzése tölti el élvezettel.
 • Közvetlen családtagjait leszámítva nincsenek közeli kapcsolatai.
 • Hidegen hagyják mások pozitív vagy negatív visszajelzései.
 • Külső személő számára érzelmi hidegség, elzárkózás, érzelmi sivárság jellemzi.

A szkizoid személyiségzavarral foglalkozó cikkünket itt találod.

Szkizotip személyiségzavar

Fiatal felnőtt kortól kezdve több különböző helyzetben megnyilvánuló társas helyzetekben megjelenő hiányosságok és nehézségek jellemzik. A személyes kapcsolatok rossz közérzetet okoznak a számára, így kerüli ezeket. Megjelenhetnek gondolati és érzékelési torzítások és viselkedésbeli különcségek. Az alábbi tünetek közül 5 vagy több tünetnek kell megjelennie a diagnózishoz:

 • Irreális gondolatok.
 • Viselkedést befolyásoló szokatlan hiedelmek és mágikus gondolatok.
 • Szokatlan élmények érzékelése, beleértve a testi érzékelést.
 • Szokatlan gondolkodás és beszéd.
 • Gyanakvás, paranoid gondolatok.
 • Nem a helyzetnek megfelelő vagy beszűkült érzelmek.
 • Különc vagy furcsa viselkedés, megjelenés.
 • Közvetlen családtagjain kívül nincsenek közeli kapcsolatai.
 • Társas helyzetekben fokozott szorongás jellemzi, mely mögött másoknak tulajdonított ártó szándék áll.

Még többet megtudhatsz a szkizotip személyiségzavarról a témával kiemelten foglalkozó cikkünkben.

Csukott szemű és festékkel összekent arcú fiatal férfi.

B-csoport személyiségzavar - dramatikusok

Ebbe a csoportba tartozó személyek pszichés állapotára a túlzó, drámai és többségében hiteltelen érzelemnyilvánítások jellemzőek. Emocionálisan labilisak, előfordulhatnak szélsőséges indulati reakciók, valamint önsértő és agresszív cselekedetek. Az alábbi személyiségzavarok tartoznak ebbe a csoportba:

Antiszociális személyiségzavar

A 15 éves kortól megnyilvánuló általános sajátosság, melyben mások jogainak semmibe vétele és megsértése van a fókuszában. A diagnózishoz az alábbi tünetek közül 5 vagy több tünet megléte szükséges.

 • Képtelen a törvények betartásával a szociális normákhoz alkalmazkodni, így ismételten olyan cselekményeket követ el melyekért letartóztatják.
 • Csalási hajlam ismétlődő hazudozással, álnevek használata, személyes előny vagy öröm érdekében mások becsapása.
 • Impulzivitás vagy tervezés és előrelátás hiánya
 • Ismétlődő verekedést, támadást eredményező ingerlékenység és agresszivitás.
 • Saját vagy mások biztonságának vakmerő semmibevétele.
 • Ismétlődő hibákhoz vezető makacs felelőtlenség, ami a folyamatos munkavégzés vagy a pénzügyi kötelezettségek megszegésével jár.
 • Lelkiismeret furdalás, bűntudat hiánya, emiatt indifferens vagy jogos számára mások bántalmazása, becsapása vagy meglopása.

"Olyanok, mint Tony Montana" - olvasd el a teljes cikket a zavarról.

Borderline személyiségzavar

Kora felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben megnyilvánuló általános instabilitás az interperszonális kapcsolatokban, énképben, hangulatban, jelentős impulzivitás mindent átható mintázata. A diagnózishoz legalább 5 tünetnek jelen kell lennie az alábbiak közül.

 • Kétségbeesett igyekezet a valós vagy képzelt elhagyatás elkerülésére.
 • Instabil és egyben intenzív személyes kapcsolatok, melyeket az idealizálás és lebecsülés szélsőséges váltakozása jellemez.
 • Identitászavar: jelentős és tartósan bizonytalan énkép vagy önértékelés.
 • Impulzivitás legalább két potenciálisan önveszélyeztető vagy önkárosító területen (költekezés, fokozott szexualitás, függőség, veszélyes autóvezetés, falás).
 • Ismétlődő öngyilkossági viselkedés, gesztusok vagy fenyegetések, önsértő viselkedés.
 • Érzelmi labilitás a jelentős hangulati reakciók következtében (nyugtalanság, ingerlékenység, szorongás melyek néhány órától néhány napig tarthatnak).
 • Belső üresség krónikus érzése.
 • Inadekvát, intenzív harag vagy annak kontrollálási nehézsége.
 • Átmeneti paranoid elképzelések vagy súlyos disszociatív tünetek.

Részletesebb információkat a borderline személyiségzavarról szóló posztunkban találsz.

Hisztrionikus személyiségzavar

Kora felnőttkortól kezdve számos, különféle helyzetben túlzott emocionalitásban és figyelemfelkeltésben megnyilvánuló általános sajátosság. Legalább 5 tünetnek jelen kell lenni az alábbiak közül.

 • Kényelmetlenül érzi magát olyan helyzetekben, ahol nem ő van a figyelem középpontjában.
 • Másokkal való kapcsolatát gyakran szexuálisan csábító vagy provokatív magatartás jellemzi.
 • Gyorsan változó és felszínes érzelmeket mutat a környezete felé.
 • Külső megjelenését folyamatosan a figyelem felkeltésére használja.
 • Túlzottan hangulatkeltő, részletekre nem figyelő a beszédstílusa.
 • Dramatizáló, teátrális, felfokozott érzelmeket fejez ki.
 • Mások vagy a körülmények által könnyen befolyásolható.
 • Kapcsolatait sokkal intimebbnek tekinti, mint amilyenek valójában.

Olvasd el a hisztrionikus személyiségzavarról írt teljes cikkünket is!

Nárcisztikus személyiségzavar

Kora felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben (fantáziára és viselkedésre kiterjedő) nagyzásban, csodálat iránti igényben és az empátia hiányában megnyilvánuló minden átható mintázat jellemzi. A diagnózishoz legalább 5 tünetnek jelen kell lennie az alábbiak közül.

 • Saját fontosságáról nagyzoló elképzelése van.
 • Gyakran fantáziál határtalan sikerről, szépségről, hatalomról, ideális szerelemről.
 • Azt hiszi különleges, egyedi, akit csak hozzá hasonló, különleges vagy fontos emberek érthetnek meg vagy velük kerülhet kapcsolatba.
 • Túlzott mértékű csodálatot vár el.
 • Indokolatlanul különlegesen kedvező bánásmódot vagy elképzeléseivel való automatikus együttműködést vár el.
 • Önző, kapcsolataiban másokat kihasznál, hogy céljait elérje.
 • Empátia hiány, nem szívesen ismeri fel vagy azonosul mások érzéseivel, igényeivel.
 • Sokszor és mélyen érez irigységet, vagy azt gondolja, mások irigykednek rá.
 • Arrogáns, fennhéjázó magatartás jellemzi.

"Igénylik a hódolatot" - tudj meg többet a zavarról, a részletesebb bejegyzésünkben!

Sötét ködös és felhős hegyvidék

C-csoport személyiségzavar - szorongók

A csoportban azok a személyiség zavarok találhatók, melyek központi motívumaként a szorongás helyezkedik el. Az alábbi személyiségzavarok tartoznak ebbe a csoportba:

Elkerülő személyiségzavar

Fiatal felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben megnyilvánuló társas gátoltság, meg nem felelés érzése és a negatív megítéléssel szembeni túlérzékenység mindent átható mintázata, amit az alábbiak közül 4 vagy több tünet jelez.

 • A kritikától, visszautasítástól való félelme miatt kerüli a sok személyes kapcsolattal járó foglalkozásokat.
 • Vonakodik másokkal kapcsolatba kerülni, hacsak nem biztos benne, hogy kedvelni fogják.
 • A bensőséges, bizalmas kapcsolatokban visszafogott és zárkózott, melynek oka a megszégyenüléstől és nevetségessé válástól való félelem.
 • Túlzottan sokat foglalkozik azzal, hogy társas helyzetekben kritizálják, visszautasítják.
 • Meg nem felelés érzése miatt új interperszonális helyzetekben gátlásos.
 • Önmagát társasan alkalmatlannak, személyesen nem rokonszenvesnek és másokhoz képest alacsonyabb rendűnek tartja.
 • Fokozottan kerüli az új tevékenységek kipróbálását.

Olvasd el az elkerülő személyiségzavarról írt teljes cikkünket is!

Te mennyire vagy hajlamos másokat elkerülni? - Megtudhatod a rövid önkiértékelő tesztünkből.

Dependens személyiségzavar

Fiatal felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben megnyilvánuló mindent átható mintázat, mely a túlzott gondoskodás iránti szükségletben nyilvánul meg. Ami alárendelődő és megkapaszkodó viselkedést, szeparációtól való félelmet eredményez. Az alábbiak közül 5 vagy több tünet szükséges a diagnózishoz.

 • Nehezére esik mások tanácsa és biztatása nélkül döntéseket hozni.
 • Másokra van szüksége, hogy felelősséget vállaljanak az élet főbb területein.
 • Nehezen fejezi ki ellenvéleményét, mert fél mások támogatásának elvesztésétől.
 • Nehezére esik önállóan kezdeményezni, vagy csinálni valamit az önbizalomhiánya miatt.
 • Mások támogatásának elnyerése érdekében önként ajánlkozik számára kellemetlen feladatok elvégzésére.
 • Gyámoltalanul érzi magát egyedül, mert fél, hogy nem képes gondoskodni magáról.
 • Ha egy szoros kapcsolata megszakad, sürgősen újat keres a gondoskodás és támogatás biztosítása érdekében.
 • Irreálisan foglalkoztatja az egyedülléttől való félelem és az önmagáról való gondoskodás.

A dependens személyiségzavarról írt teljes cikkünben további információkat találsz.

Kényszeres személyiségzavar

Fiatal felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben megnyilvánuló, a renddel, perfekcionizmussal, mentális és interperszonális kontrollal való túlzott foglalkozás minden átható mintázata. Hatására csökken a rugalmasság, nyitottság és hatékonyság. Az alábbiak közül 4 vagy több tünet szükséges a diagnózishoz.

 • A tevékenység értelmét és lényegét elveszítve ragaszkodik a részletekhez, szabályokhoz, listákhoz, rendhez.
 • A feladat befejezését akadályozó mértékben törekszik a tökéletességre.
 • Szélsőséges munkamánia, ami kizárja a szabadidős tevékenységeket és a barátságokat (oka nem a pénzhiány).
 • Túlzottan lelkiismeretes, aggályoskodó és rugalmatlan elvi, erkölcsi vagy értékekkel kapcsolatos kérdésekben.
 • Képtelen kidobni tönkrement tárgyakat még akkor is, ha nincs érzelmi értékük.
 • Nem szívesen ad át feladatot vagy dolgozik másokkal, hacsak nem alkalmazkodnak pontosan az ő módszereihez és elképzeléseihez.
 • Másokkal és önmagával szemben is fösvény, a pénzt úgy tekinti, mint amit fel kell halmozni a jövőbeni katasztrófák esetére.
 • Merev és makacs.

Részletesebb információkat a kényszeres személyiségzavarról szóló hosszabb posztunkban találsz.

A személyiségzavar diagnózisa - talán maga a szó is - ijesztő lehet, azonban valójában nem maga a zavar ijesztő, hanem a problémák, amiket okoz. Maga a diagnózis egy lehetséges utat tár fel előttünk, amin elindulva leküzdhetjük ezeket a problémákat. Amennyiben úgy érzed, ilyen jellegű problémáid lehetnek, nyugodtan kérj hozzánk időpontot!

A tökéletesség illúziója a párkapcsolatokban

Jó szexet szeretnénk, olyan formában, ahogy az megfelel a személyi ízlésünknek és olyan mennyiségben, amennyiben igényeljük azt.

Hartai Krisztina

Sportszakpszichológus, autogén tréning gyakorlatvezető