profile

Túri Márta Dóra

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Hangulatzavar Szorongásos zavarok Személyiségzavarok Pánikbetegség

event
szerda: egész nap - csütörtök: délután

Időpont foglalás

Pszichológusként a Szegedi Tudományegyetemen végeztem személyiség- és klinikai pszichológia, valamint kognitív- és neuropszichológia szakirányokon, majd a Semmelweis Egyetemen klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakvizsgát tettem. Ezt követően a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzést, valamint a fókuszált pszichodinamikus pszichoterápia módszerspecifikus képzést végeztem el. Ezen képzések keretein belül aktív analitikus, valamint analitikusan orientált sajátélmény terápiában vettem részt.

Pszichiátriai osztályos munkám során számos pszichiátriai betegséggel, diagnosztikai kérdéssel vagy éppen élethelyzeti nehézséggel találkoztam.

Szemléletmódomat alapvetően a pszichoanalitikus és pszichodinamikus irányzatok határozzák meg, melyek lényegi elképzelése, hogy viselkedésünk mozgatórugói a személyiségfejlődésünk különböző korai állomásaihoz kapcsolódó, tudattalanul ható tényezők, illetve elakadások. A terápia során ezen tudattalan tényezők, azaz rejtett érzések és konfliktusok feltárását tűzzük ki célul.

A legfontosabbnak azonban azt tartom, hogy a módszer illeszkedjen a kliens problematikájához és személyiségéhez, ezért bizonyos jól körülhatárolható problémák és specifikus tünetek esetén előfordul, hogy a kognitív viselkedésterápiás technikákat részesítem előnyben.

Ahhoz, hogy egy terápia hatékony legyen, elengedhetetlen, hogy a terápiás kapcsolatban a páciens és a terapeuta között egy stabil terápiás szövetség alakuljon ki, melynek feltétele a biztonságos, érzelmileg megtartó, empatikus, ám mégis neutrális és ítéletmentes légkör megteremtése a terapeuta részéről.  Ez az attitűd egyfajta korrektív érzelmi tapasztalatot jelent a kliensnek, elősegítve ezzel a korábbi konfliktusok, sérülések, traumák feloldását.

Úgy gondolom, hogy önmagunk, illetve mások motívumainak mélyebb megismerése és megértése egy egész életen át tartó, rendkívül izgalmas tanulási folyamat, melyhez a pszichológia széles eszköztárán keresztül mindenképpen hatékony segítséget nyújthat.